27 apr 2012 16:53

Omzendbrieven over personeelsenveloppen en personeelsplannen van overheidsdiensten

De ministerraad keurt twee ontwerpen van omzendbrief goed met informatie over de personeelsplannen van de federale openbare diensten.

De omzendbrief 613bis bevat informatie over de personeelsenveloppe 2012 en 2013 en het personeelsplan 2012. Ze schrijft eveneens de nieuwe vastleggingslimieten voor 2012 voor, die vastgelegd zijn tijdens de begrotingscontrole 2012 en geeft een prefiguratie van de enveloppes voor 2013.  

De tweede omzendbrief geeft informatie over het personeelsplan 2012 voor federale openbare diensten die een financieringsbron hebben buiten de begrotingsenveloppe. Dat plan moet ten laatste op 31 mei 2012 ingediend zijn.