23 mrt 2024 12:54

Omzetting amendementen aan het MLC 2006-verdrag

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de omzetting van de amendementen van 2022 aan het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 (Maritime Labour Convention - MLC 2006) in Belgische wetgeving regelt.

Het voorontwerp wijzigt hiervoor de wet betreffende diverse arbeidsbepalingen, de wet tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 en het Belgisch Scheepvaartwetboek.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.