22 dec 1995 16:00

Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 93/22/EEG van 10 mei 1993
op het gebied van beleggingen in effecten