08 nov 2002 16:00

Omzetting en toepassing van het Europees recht

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad akte genomen van het dertiende opvolgingsrapport met betrekking tot de omzetting en de toepassing van het Europees recht in België.

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad akte genomen van het dertiende opvolgingsrapport met betrekking tot de omzetting en de toepassing van het Europees recht in België.

Deze nota wil vooral de nadruk leggen op de omzetting van Interne Markt richtlijnen in het kader van de vooropgestelde doelstellingen van de Europese Raad van 21-22 maart 2003. De te behalen doelstellingen zijn: - 1,5 % omzettingsdeficit inzake Interne Markt richtlijnen: Momenteel telt België 34 Interne Markt richtlijnen die nog moeten worden omgezet in vergelijking met 32 Interne Markt richtlijnen begin oktober 2002 (2,2 % omzettingsdeficit). Hierdoor is het omzettingsdeficit gestegen tot 2,3 % Interne Markt richtlijnen. Teneinde de 1,5 %-target te behalen dient België nog ten minste 10 richtlijnen om te zetten tegen begin maart 2003. - 0 % omzettingsdeficit (nultolerantie) inzake Interne Markt richtlijnen waarvan de omzettingstermijn in maart 2003 méér dan twee jaar is verstreken: België telt momenteel 8 richtlijnen waarvan de uitvoeringstermijn op 21-22 maart 2003 reeds meer dan twee jaar zal verstreken zijn, in vergelijking met 8 dossiers begin oktober. België moet dus nog steeds 8 richtlijnen omzetten tegen 21-22 maart 2003.