17 sep 2015 16:40

Omzetting van de Broadband Cost-richtlijn

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De De Croo om de omzetting van de Europese Broadband Cost-richtlijn aan het Overlegcomité voor te leggen en om hierover een samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen en de gewesten te sluiten. De ministerraad stemt ook in met het voorontwerp van samenwerkingsakkoord.

De omzetting van de Broadband Cost-richtlijn* heeft als doel de uitbouw van snelle communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen. Dat impliceert de samenwerking met de beheerders van verschillende andere netwerken, en dus ook met de overheden die ervoor bevoegd zijn. Daarom wordt de omzetting van de richtlijn via een samenwerkingsakkoord met de gewesten en de gemeenschappen geregeld. Een kernpunt van het samenwerkingsakkoord is de oprichting van een instantie voor geschillenbeslechting waarin naast het federale Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), ook de gemeenschappen en gewesten vertegenwoordigd zijn.

* richtlijn 2014/61/EU inzake de maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid