15 sep 1995 17:00

Omzetting van de EG-richtlijnen in Belgisch recht: stand van zaken