18 jun 2021 17:46

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de elektriciteitsmarkt

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de elektriciteitsmarkt.

Het voorontwerp beoogt de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (elektriciteitswet) te wijzigen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2019/944 9 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.