23 feb 2024 15:55

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de invoering van het Europees Noodreisdocument

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Europese Noodreisdocument (EU-NRD) zoals bedoeld in de Europese richtlijn 2019/997 van de Raaed tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB.

De Europese richtlijn 2019/997 regelt het uniform model van het EU-NRD en de voorwaarden waaronder en procedures volgens welke de EU-lidstaten dit document in het buitenland kunnen verstrekken aan een onderdaan van een andere lidstaat die geen eigen vertegenwoordiging ter plaatse heeft en niet meer beschikt over een geldig reisdocument.

Het voorontwerp van wet beoogt de omzetting van de EU-richtlijn in de Belgische rechtsorde en legt enkel de basisprincipes voor de afgifte van het EU-NRD vast, meer bepaald die waarvoor de richtlijn geen enkele vrijheid laat aan de lidstaten, en welke overheden daarvoor bevoegd zijn. De regels en voorwaarden voor de afgifte waarvoor de lidstaten over een zekere vrijheid beschikken, zullen bepaald worden in een koninklijk besluit.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.