17 jul 2015 19:02

Omzetting van de Europese richtlijn over de beroepskwalificaties

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus neemt de ministerraad akte van een nota rond de omzetting, de uitvoering en de opvolging van de Europese richtlijn 2013/55/EU met betrekking tot de beroepskwalificaties (richtlijn BK), die tegen 18 januari 2016 moet worden omgezet.

De nieuwe richtlijn houdt het volgende in:

  • het principe van de Europese beroepskaart
  • de aanstelling van een nationale coördinator
  • een waarschuwingsmechanisme
  • de verplichting om online informatie te verschaffen
  • de digitale procedure
  • de oprichting van assistentiecentra
  • verplichtingen inzake transparantie
  • een rapporteringsverplichting

Een van de nieuwe verplichtingen is een lijst overhandigen van de gereglementeerde beroepen en de compatibiliteit nagaan van deze reglementeringen met de evenredigheidseisen. 

De FOD Economie zorgt voor de sturing van de uitvoering van de richtlijn. De nationale coördinator die door de richtlijn wordt aangesteld, is werkzaam in de diensten van de FOD, namelijk de Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving.

Een stuurcomité wordt opgericht bestaande uit afgevaardigden van de FOD’s, instellingen en de betrokken ministers. Dit comité wordt voorgezeten door een ambtenaar van de FOD Economie. Het comité zorgt in het bijzonder voor:
• het onderzoek van de lijst en het verslag dat de besturen die belast zijn met deze reglementeringen moeten opmaken
• de nodige wetgevende aanpassingen en het formuleren van voorstellen van de nodige teksten

• de algemene coördinatie als ondersteuning van de werkzaamheden van de nationale coördinator

• de communicatie op het juiste ogenblik

Een voorstel wordt overgemaakt aan het overlegcomité met het oog op de goedkeuring
van de oprichting van een interfederaal stuurcomité, overeenkomstig een nota die de volgende elementen omvat:
• een officieel interfederaal karakter geven aan het stuurcomité
• de voorbereidende rol van de Interministeriële Economische Commissie (IEC) behouden
• de betrekkingen tussen de IEC en het stuurcomité aanknopen
• de politieke supervisie over het geheel aan de interministeriële conferentie economie toevertrouwen