02 jun 2017 18:25

Omzetting van de Europese richtlijn over de markten voor financiële instrumenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee voorontwerpen van wet goed over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten.

De voorontwerpen zetten Europese richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II-richtlijn) gedeeltelijk om in Belgisch recht. 

Het eerste voorontwerp bevat alle huidige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die handelen over de gereglementeerde markten en de marktexploitanten, alsook de passages uit het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, die handelen over de Multilateral Trading Facilities (MTF’s). 

Het tweede voorontwerp van wet voorziet in de mogelijkheid van een versneld beroep bij de Raad van State tegen bepaalde beslissingen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als gevolg van de goedkeuring van het ontwerp van wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten. Een versneld beroep kan plaatsvinden als er ernstige 0administratieve maatregelen aan een aanbieder van datarapporteringsdiensten door de FSMA worden opgelegd.

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Voorontwerp van wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten