05 apr 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Omzetting van Europese Richtlijnen in Belgisch recht: stand van zaken