23 jul 2021 19:50

Omzetting van universitaire bedden voor de Universiteit Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de omzetting van universitaire bedden voor de Universiteit Antwerpen.

Het ontwerp wijzigt de samenstelling van de universitaire bedden voor de Universiteit Antwerpen, rechtsopvolger van de Universitaire Instelling Antwerpen, hiermee als volgt:

  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA): 24 universitaire D-bedden worden omgezet naar 24 universitaire G-bedden
  • Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) Middelheim: 24 universitaire D-bedden worden omgezet naar 24 universitaire G bedden
  • ZNA Stuivenberg/Cadix: 24 universitaire C-bedden worden omgezet naar 24 universitaire G-bedden.

Dit aantal universitaire bedden blijft binnen het geprogrammeerde maximumaantal van 881 universitaire bedden voor de Universiteit Antwerpen. De nieuwe samenstelling laat toe een opleiding geriatrie aan te bieden.

Het ontwerp voorziet daarnaast in een actualisering van de namen van de vestigingsplaatsen van deze universitaire bedden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de "Universitaire Instelling Antwerpen"