05 apr 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Onbepaalde verlengde werking van het Bijzonder solidariteitsfonds in h
et kader van de ziekteverzekering voor de zelfstandigen