21 nov 2003 16:00

Onderbreking van de beroepsloopbaan

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats.

Op dit ogenblik onderwerpt de Belgische wetgeving de betaling van een onderbrekingsuitkering aan het bezitten van een woonplaats in België. Deze voorwaarde van verblijfplaats is in tegenspraak met de bepaling van het gemeenschapsrecht betreffende het vrije verkeer van werknemers. Het ontwerp beoogt dus de wijziging van de teksten zodanig dat de voorwaarde van woonplaats in België wordt vervangen door de voorwaarde om te beschikken over een woonplaats in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte.