28 feb 2003 16:00

Onderbreking van de beroepsloopbaan

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad het ontwerp van personeelsstatuut goed van de "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen".

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad het ontwerp van personeelsstatuut goed van de "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen".

Het gaat om de regeling voorzien in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan van personeelsleden van de besturen, die absoluut voorafgaandelijk dient goedgekeurd te worden door de Federale Ministerraad.