06 feb 2004 16:00

Onderhandelaar DHL

De ministerraad heeft op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, de heer Steve Dubois aangeduid als onderhandelaar voor de federale overheden (regering, BIAC, Belgocontrol,..) in het DHL-dossier.

De ministerraad heeft op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, de heer Steve Dubois aangeduid als onderhandelaar voor de federale overheden (regering, BIAC, Belgocontrol,..) in het DHL-dossier.

Op 16 januari 2004 werd door de Regering beslist in België het operationeel hoofdkwartier voor het Europees DHL-netwerk te realiseren. Hiertoe staan twee opties open, hierbij zal voor optie 2 (een nieuwe site) worden gekozen indien over optie 1 met name Zaventem geen akkoord kan bereikt worden. Voor 1 september 2004 zal voor één van de opties definitief worden gekozen. Gelet op de mogelijke sociaal-economische weerslag van dit dossier is het van evident belang dat de onderhandelingen met DHL optimaal gecoördineerd worden gelet op de betrokkenheid van een veelheid aan instellingen en overheden. De heer Dubois zal overleg plegen met alle betrokkenen waaronder de diverse overheden (federaal, lokaal, regionaal), werkgevers- en werknemersorganisaties, BIAC, DHL, Belgocontrol en elke andere nuttige organisatie met betrekking tot alle economische, juridische, sociale, ecologische en veiligheidsaspecten. De onderhandelaar zal een beroep kunnen doen op alle betrokken federale diensten. De aanduiding van een federale onderhandelaar ontslaat de Regering vanzelfsprekend niet van haar ultieme verantwoordelijkheid. Een duidelijk proces van wederzijdse feedback en rapportering is dan ook afgesproken. Steve Dubois leidt de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) sinds 2001. Als bijlage vindt u een beknopt CV. De heer Dubois wenst deze opdracht in alle rust en sereniteit uit te voeren, en zal bijgevolg enkel vandaag voor een korte reactie bereikbaar zijn op het nummer 02/548. 22.33. CV- Steve Dubois Steve Dubois, 55 jaar, gehuwd, 1 dochter Roosendaelstraat 225, 1190 Brussel Opleiding - Licentiaat-vertaler en kandidaat in de handelswetenschappen Uitgeoefende functies - Ambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken van 01.11.1971 tot 09.04.1979 - Adviseur van de Ministers voor Institutionele Hervormingen, G. Gramme, J. Chabert, J.-L. Dehaene (april 1979-april 1988) - Kabinetschef van Vice-Eerste Minister J.-L. Dehaene (1988-1991) - Kabinetschef van de Minister-President van de Vlaamse Regering, L. Van den Brande (januari-september 1992) - Secretaris van de Ministerraad en Kabinetschef van de Eerste Minister J.-L. Dehaene (oktober 1992-juli 1999) - Kabinetschef van de Minister van Vervoer van het Brussels Gewest J. Chabert (augustus 1999-december 2001) - Vice-Voorzitter-gedelegeerd bestuurder van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (1991-2001) Huidige functie - Vice-Voorzitter van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (december 2001-)