26 jun 2020 20:48

Onderhandelingen op OESO-niveau - Pijler 1 en 2

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo akte van de vooruitgang van het dossier en de standpunten die worden ingenomen op het niveau van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) - Pijler 1 en 2.

Het Inclusive Framework on BEPS (IF) heeft in maart 2018 een concreet mandaat van de G20 gekregen. Het is de bedoeling om eind 2020 met op consensus gebaseerde oplossingen te komen die de internationale fiscale afspraken over de belastingheffing van grensoverschrijdende ondernemingen aanpassen aan de digitaliserende economie.