14 mrt 2003 16:00

Onderhoud en herstelling van alcoholtests

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het afsluiten van twee contracten voor het onderhoud, de herstelling en de levering van werkingstoebehoren voor de ethylotests en de ethylometers in gebruik bij de federale politie en de lokale politie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het afsluiten van twee contracten voor het onderhoud, de herstelling en de levering van werkingstoebehoren voor de ethylotests en de ethylometers in gebruik bij de federale politie en de lokale politie.

Enkel de firma's Dräger Safety Belgium NV en VDP Medical & Security kunnen instaan voor het onderhoud en de herstelling van deze toestellen. De contracten werden dan ook afgesloten volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het globaal bedrag voor deze twee opdrachten bedraagt 4.485.599 euro, gespreid over drie jaar (2003-2005).