30 apr 1997 17:00

Onderhoud en herziening van de informaticatoepassingen van de Bestuurs
directie van het Maatschappelijk Welzijn