09 jun 2005 17:00

Onderhoud radiomateriaal

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, stemde de Ministerraad erin toe, het onderhoudscontract voor radiomateriaal, gebruikt door de federale politie, tot 2009 te verlengen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, stemde de Ministerraad erin toe, het onderhoudscontract voor radiomateriaal, gebruikt door de federale politie, tot 2009 te verlengen.

Het onderhoudscontract voor het materiaal, dat via een algemene offerteaanvraag aan de firma Philips Professional systems was toegekend en aan de firma Simoco benelux overgedragen, wordt verlengd door bijakte nr 5. Oorspronkelijk had de overeenkomst Voting als doel de radiotransmissies binnen de rijkswacht voort te zetten, totdat men de netwerken voor radio-politie binnen het systeem ASTRID had geïmplementeerd. De netwerken Voting worden in het raam van de hervorming van de politiediensten gebruikt, om de operationele coördinatie van taken tussen de eenheden van de federale politie en de politiezones te waarborgen. Bovendien kan men dankzij die netwerken ook de veiligheid van het personeel en het beleid van de ploegen van de politiediensten waarborgen, wat een grote besparing van middelen toelaat. De achterstand die men in de planning van Astrid heeft opgelopen, verplicht de federale politie, om de onderhoudsovereenkomsten van het radiomateriaal voor enkele jaren te verlengen. De federale politie verdeelt immers zijn interne technische capaciteiten tussen het huidige netwerk IRIS (waar het netwerk Voting deel van uitmaakt) en de installatie van de netwerken die deel uitmaken van Astrid.