21 feb 2003 16:00

Onderhoud van de houwitsers

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van een meerjarige open opdracht voor de aanneming van diensten, van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de getrokken houwitsers 105mm LG1 MKII.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van een meerjarige open opdracht voor de aanneming van diensten, van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de getrokken houwitsers 105mm LG1 MKII.

De overeenkomst wordt afgesloten met de firma Giat Industries. Deze firma is de enige die over de vereiste kwalificaties beschikt (*). De gewenste prestaties omvatten: - de levering van wisselstukken en gereedschap; - het verlenen van technisch advies; - het uitvoeren van onderhoud wanneer dit de capaciteit van de militaire keten te boven zou gaan; - het organiseren van cursussen; - het aanbrengen van eventuele verbeteringen aan de houwitsers. (*) de houwitsers werden in 1995 aangekocht bij de firma Giat.