28 mrt 2003 16:00

Onderhoud van de meteorologische systemen van Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overeenkomst voor het onderhoud van de meteorologische systemen in gebruik bij Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overeenkomst voor het onderhoud van de meteorologische systemen in gebruik bij Defensie.

Deze meerjarige overeenkomst, die wordt afgesloten volgens de onderhandelingsprocedure, beoogt het onderhoud van de volgende systemen: "Meteo Data Processing and Distribution" (MDPD), "Automatic Weather Station" (AWS) en "Meteo Operational Support to Automatid Data Processing" (MOSA). De totale kostprijs van de opdracht wordt op 1.339.200 euro geraamd, namelijk 334.800 euro per jaar tot in 2006. De onderhoudsactiviteiten en herstellingen zullen worden uitgevoerd door de firma Almos, die als enige het geheel van de vereiste prestaties kan verzekeren.