04 apr 2003 17:00

Onderhoud van het informaticamateriaal van Justitie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een onderhoudscontract voor het informaticamateriaal van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een onderhoudscontract voor het informaticamateriaal van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Dit contract, dat voor vijf jaar werd afgesloten met de firma SIMAC, slaat op het onderhoud van al het informaticamateriaal van het Centraal Bestuur, de hoven en rechtbanken, de justitiehuizen en de Directie-generaal uitvoering van straffen en maatregelen. De globale budgettaire weerslag, over vijf jaar, wordt geraamd op 2.907.784,73 euro.