02 apr 2004 17:00

Onderhoud van het NSIS-systeem

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het aankoopdossier (*) betreffende het onderhoud van het NSIS-systeem (Nationaal Schengen Informatiesysteem) ten voordele van de federale politie.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het aankoopdossier (*) betreffende het onderhoud van het NSIS-systeem (Nationaal Schengen Informatiesysteem) ten voordele van de federale politie.

Het SIS is een gemeenschappelijk informatiesysteem dat aan de bevoegde overheden van de lidstaten toelaat, dankzij een geautomatiseerde ondervragingsprocedure, over de signalementen van personen en voorwerpen te beschikken. Dit is vooral nuttig in het raam van de procedure voor het afleveren van visa, naar aanleiding van de controle aan de buitengrenzen en nazicht of andere politie- of douanecontroles uitgevoerd binnen het grondgebied. Het SIS is een controle-instrument, dat onder meer gebruikt wordt door de politie, de douanediensten en de overheden die bevoegd zijn voor het afleveren van visa en verblijfsvergunningen, waarbij elke overheid toegang heeft tot zijn eigen categorie van gegevens. Het is een samenwerkingsinstrument tussen de verschillende betrokken overheden. Het is samengesteld uit een nationaal deel (NSIS) en een centrale technische steun geïnstalleerd in Straatsburg (CSIS). (*) nr. DMA 2004 R3 092