29 nov 2002 17:00

Onderhoud van vliegtuigen van Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorstel van lancering van twee overheidsopdrachten voor meerjarige diensten goed. Het gaat hier om twee onderhoudscontracten voor het onderhoud van de regionale transportvliegtuigen (EMBRAER ERJ 135 en 145) in dienst bij de Luchtcomponent van Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorstel van lancering van twee overheidsopdrachten voor meerjarige diensten goed. Het gaat hier om twee onderhoudscontracten voor het onderhoud van de regionale transportvliegtuigen (EMBRAER ERJ 135 en 145) in dienst bij de Luchtcomponent van Defensie.

Sinds hun levering worden de vliegtuigen 2.000 uren per jaar ingezet voor het vervoer van personeel en, meer in het bijzonder, van VIP ten gunste van de leden van de Koninklijke familie, de Belgische regering en van de strijdkrachten. Gezien hun gebruiksprofiel is het absoluut noodzakelijk om een maximale beschikbaarheid van de vliegtuigen in alle omstandigheden te waarborgen. Dit objectief kan slechts worden bereikt door het verzekeren, op optimale en doeltreffende wijze, van de noodzakelijke logistieke ondersteuning. Het eerste contract (*), volgens de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, voor het verzekeren van het groot onderhoud (onderhoud van het type "Depot Level") en het tweede (**), volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor het verzekeren van de logistieke activiteiten ter globale ondersteuning, zoals engineering en technische assistentie. Deze beide contracten moeten het bestaande contract (***), dat slechts geldig is tot 30 juni 2003, vervangen. (*) 2V/S 007-1 (**) 2V/S 007-2 (***) SVT 136.301