09 mei 2003 17:00

Onderhoudscontract van videoapparatuur

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van de opdracht voor het onderhoud van beeldopname-apparatuur ten voordele van de Federale Politie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van de opdracht voor het onderhoud van beeldopname-apparatuur ten voordele van de Federale Politie.

De beslissing om een nieuwe opdracht te starten werd genomen door de Directeur van de Aankoopdienst op 10 februari 2003. Deze overeenkomst, die wordt afgesloten voor drie jaar, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, werd gegund aan de firma Audio Video Technical Center. Zij heeft betrekking op het onderhoud en de herstelling van zo'n 40 videotoestellen en op een maximaal bedrag van 17.500 euro per jaar.