19 mrt 2004 16:00

Ondernemen voor ontwikkeling

De Ministerraad heeft kennis genomen van de nota "Ondernemen tegen armoede en voor ontwikkeling", van de heer Marc Verwilghen.

De Ministerraad heeft kennis genomen van de nota "Ondernemen tegen armoede en voor ontwikkeling", van de heer Marc Verwilghen.

Hij heeft er het principe en de benadering van goedgekeurd. Hij heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking opgedragen het advies te vragen van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling, en intussen het overleg over de voorgestelde maatregelen te vervolgen om hun latere uitvoering te verzekeren. Daarom wordt de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling genood zijn advies binnen de maand te formuleren.