22 jan 2010 11:12

Onderneming in moeilijkheden

Erkenning als onderneming in moeilijkheden van ondernemingen met minder dan tien werknemers

Erkenning als onderneming in moeilijkheden van ondernemingen met minder dan tien werknemers

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de erkenning als onderneming in moeilijkheden van ondernemingen met minder dan 10 werknemers (*).

De wet schrijft voor dat ondernemingen met minder dan tien werknemers die economische moeilijkheden ondervinden een vrijstelling van de crisispremie kunnen bekomen. Het ontwerp definieert het begrip economische moeilijkheden en bepaalt hoe de aanvraag tot vrijstelling wordt ingediend. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) uitvoering van art. 153, §2 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.