08 apr 2011 17:16

Ondernemingen

Regels voor de organisatie van de sociale verkiezingen

Regels voor de organisatie van de sociale verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet drie voorontwerpen van wet goed die de organisatie van de sociale verkiezingen in 2012 regelen.

Het voorontwerp van wet behoudt de drempel van 100 werknemers voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden bij de sociale verkiezingen van 2012. De drempel van 50 werknemers blijft gehandhaafd voor de ondernemingen die in 2008 een ondernemingsraad moesten verkiezen.

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van 2008 en het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande sociale verkiezingen van het jaar 2008 maken de regels voor de verkiezingsprocedure en de procedureregels voor sommige gerechtelijke beroepen van toepassing voor de volgende sociale verkiezingen.

Deze voorontwerpen van wet zijn gebaseerd op de unanieme adviezen van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad. Er is vooral aandacht besteed aan kostenvermindering en administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven.