25 sep 2009 12:58

Ondernemingsloketten

Nieuwe boekhoudkundige verplichtingen voor ondernemingsloketten

Nieuwe boekhoudkundige verplichtingen voor ondernemingsloketten

De ministerraad onderwerpt de ondernemingsloketten aan nieuwe regels op het vlak van de boekhouding en de openbaarmaking van de jaarrekeningen. De ministerraad heeft daartoe op initiatief van minister voor KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd.

De ondernemingloketten moeten voortaan dezelfde regels volgen als de heel grote vzw's. Zo moeten ze een jaarrekening opstellen volgens het volledige model en die bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neerleggen.

Het boekjaar van de ondernemingsloketten wordt geharmoniseerd en loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. 

De bedoeling van de maatregel is om de verscheidene inkomsten en uitgaven te kunnen vergelijken voor de opdrachten die ze nu uitoefenen en voor de opdrachten die ze vanaf 28 december 2009 als één-loket uitoefenen (**).  

De ministerraad heeft ook kennis genomen van het ministerieel besluit dat de uitsplitsing van de omzet in het rekeningstelsel van de ondernemingloketten vastlegt. 

(*) opgericht bij wet van 16 januari 2003.
(**) - in overeenstemming met de dienstenrichtlijn 2006/123/EG.
       - zie ook het persbericht van 3 juli 2009.