08 jul 2022 16:55

Ondersteuning van de luchtvaartindustrie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van schone luchtvaart

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd met betrekking tot de ondersteuning van de luchtvaartindustrie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van schone luchtvaart in het kader van het Nationaal Plan voor herstel en veerkracht, alsook het ontwerpamendement op het bestaande samenwerkingsakkoord voor de nieuwe terugbetaalbare voorschotten over het thema “schone luchtvaart”.

Het doel van het ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende schone luchtvaart is om de gewestelijke verdeling te bepalen van de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Die  zullen worden geselecteerd in het kader van een oproep ter ondersteuning van de luchtvaartindustrie door de federale regering binnen de federale maatregel “Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) - Oproep ter ondersteuning van de lucht- en ruimtevaartindustrie” van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV). Het ontwerp voorziet in de oprichting van een Stuurcomité waarin de federale en gewestelijke regeringen vertegenwoordigd zijn en bepaalt er de opdrachten van.

Het doel van het ontwerpamendement op het samenwerkingsakkoord betreffende de Airbusprogramma’s is om het begrotingssaldo op de vastlegging van 2017 inzake steun voor Airbusprogramma’s te herbestemmen van Airbusgerelateerd naar projecten betreffende schone luchtvaart met het oog op een tweede oproep tot O&O-projecten inzake schone luchtvaart. In vergelijking met de Airbus-oproepen uit het verleden verandert de scope terwijl de financiële modaliteiten van de steunmaatregel ongewijzigd blijven. Dit betekent dat voor deze tweede oproep met een mechanisme van terugbetaalbare voorschotten wordt gewerkt en dat het Technological Readiness Level-niveau van deze oproep hoger dient te zijn dan voor de eerste oproep waar het subsidies betreft.

De organisaties die de Belgische luchtvaartindustrie vertegenwoordigen, hebben kennisgenomen van de federale maatregel ter ondersteuning van de luchtvaartindustrie uit het PHV en van het heroriënteren van het begrotingssaldo van een Airbusgerelateerd programma naar projecten voor schone luchtvaart.

De ministerraad stemt ermee in om het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het ontwerpamendement bij het bestaande samenwerkingsakkoord op de agenda van het overlegcomité te plaatsen.