27 dec 2018 16:57

Ondersteuning voor de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de financiering van projecten ter ondersteuning van de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren, in het kader van het Europees stappenplan van het Europese strategische forum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI).

De federale wetenschappelijke instellingen van de POD Wetenschapsbeleid dragen voor ons land actief bij tot de Europese onderzoeksinfrastructuren van het ESFRI-stappenplan. De hoofdopdracht van het ESFRI is een strategisch en coherent beleid te ondersteunen voor Europese onderzoeksinfrastructuren en multilaterale initiatieven aan te moedigen om Europese en internationale onderzoeksinfrastructuren beter te benutten en te ontwikkelen. 

De ministerraad gaat akkoord met de financiering van de upgrade van vijf federale infrastructuren, om de Belgische positie in de gedistribueerde ESFRI-onderzoeksinfrastructuren te versterken:

  • ACTRIS (betrokken federale instellingen: BIRA en KMI)
  • EPOS (betrokken federale instelling: KSB)
  • DISSCO (betrokken federale instellingen: KBIN en KMMA)
  • E-RIHS (betrokken federale instelling: KIK)
  • CESSDA en DARIAH (betrokken federale instelling: ARA)