23 apr 2014 12:32

Ondertekening van een grensakkoord voor wederzijdse administratieve bijstand tussen België en Frankrijk

De FOD Financiën en de Franse fiscale administratie ondertekenen op woensdag 23 april een akkoord voor rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen inzake BTW en directe belastingen.

Naast het uitwisselen van inlichtingen maakt dit akkoord het ook mogelijk dat ambtenaren van één van de twee Staten ook op het grondgebied van de andere Staat kunnen optreden, dit wil zeggen dat ze kunnen deelnemen aan plaatselijke onderzoeken en dat er gelijktijdige controles kunnen worden georganiseerd.

Door het nieuwe akkoord zal de samenwerking tussen de twee ondertekenende landen worden opgevoerd.

De sterke economische activiteit en de intense handelsrelaties in de grensstreek veroorzaken belangrijke grensoverschrijdende problemen.  De toepassing van dit samenwerkingsakkoord is, via de rechtstreekse uitwisseling van inlichtingen tussen de fiscale diensten in de grensstreek, de aanwezigheid op het grondgebied en de gelijktijdige controles, een doeltreffend instrument in het kader van de strijd tegen de fiscale ontwijking en fraude en biedt praktische en snellere oplossingen voor de problematiek van de grensoverschrijdende uitwisseling. 

Bij wijze van voorbeeld: op basis van een spontane inlichting uit België heeft Frankrijk een geval van fiscale fraude kunnen ontdekken en aldus 2,5 miljoen euro gerecupereerd.

Het akkoord heeft betrekking op het hele Belgische grondgebied en op de grensdepartementen uit het noorden van Frankrijk en het departement van de Moezel.

Met het oog op het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking werden er door België eveneens bilaterale grensakkoorden gesloten met Duitsland en Nederland.