09 jun 2004 17:00

Onderzoek op embryo's in vitro

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de administratieve en financiële middelen die worden toegekend aan de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de administratieve en financiële middelen die worden toegekend aan de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro.

Dit ontwerpbesluit beoogt de uitvoering van de wet van 11 mei 2003, waarbij deze Commissie werd opgericht. Het bepaalt dat het secretariaat van de Commissie is samengesteld uit een persoon van niveau A, rang 13 en uit een persoon van niveau B. In deze betrekkingen wordt voorzien door middel van detachering.