28 mrt 2003 16:00

Onderzoekers

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de toepassingsmodaliteiten (*) voorzien in de programmawet van 24 december 2002 voor wat de assistant-onderzoekers en postdoctorale onderzoekers betreft.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling van de toepassingsmodaliteiten (*) voorzien in de programmawet van 24 december 2002 voor wat de assistant-onderzoekers en postdoctorale onderzoekers betreft.

De programmawet bepaalt dat de universiteiten en hogescholen die bezoldigingen betalen of toekennen aan assistent-onderzoekers en het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek alsmede het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan postdoctorale onderzoekers en die op die bezoldigingen bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn (**), worden vrijgesteld van het storten aan de Schatkist van 50% van die bedrijfsvoorheffing, op voorwaarde dat ze op die bezoldigingen 100% van die bedrijfsvoorheffing inhouden. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt tevens de wijze waarop het bewijs moet worden geleverd dat de werknemers in hoofde van wie de vrijstelling wordt gevraagd, effectief tewerkgesteld zijn als assistent-onderzoekers of postdoctorale onderzoekers. (*) in artikel 385 (**) krachtens artikel 270, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.