31 jan 2003 16:00

Onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor de Overnameovereenkomst van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en de Regering van de Slowaakse Republiek (*) aan het Parlement kan worden voorgelegd.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor de Overnameovereenkomst van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en de Regering van de Slowaakse Republiek (*) aan het Parlement kan worden voorgelegd.

Deze Overeenkomst heeft tot doel de overname te regelen door de respectievelijke Overeenkomstsluitende Partijen van personen die niet of niet meer voldoen aan de op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf. De betrokken personen kunnen eigen onderdanen zijn maar ook onderdanen van derde landen, wanneer kan vastgesteld of verondersteld worden dat ze regelmatig op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij hebben verbleven alvorens dat van een andere staat te vervoegen. De doorgeleiding van de onderdanen van derde landen, in het kader van overnameprocedures waarbij de andere Overeenkomstsluitende Partij en een derde Staat betrokken zijn, wordt eveneens geregeld en vergemakkelijkt. (*) ondertekend te Bratislava op 21 mei 2002.