21 feb 2003 16:00

Onregelmatig verblijvende personen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor de Overeenkomst tot overname van onregelmatig verblijvende personen tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië alsook het uitvoeringsprotocol (*) aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor de Overeenkomst tot overname van onregelmatig verblijvende personen tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië alsook het uitvoeringsprotocol (*) aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.

Deze Overeenkomst heeft tot doel de overname te regelen door de respectievelijke overeenkomstsluitende partijen van personen die niet of niet meer voldoen aan de op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf. Het betreft eigen onderdanen, die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden van binnenkomst of verblijf van de verzoekende partij, wanneer kan bewezen worden of aannemelijk gemaakt worden dat ze vanuit het grondgebied van de aangezochte partij rechtstreeks op het grondgebied van de verzoekende partij zijn binnengekomen. De doorgeleiding van de onderdanen van derde landen is eveneens mogelijk. (*) ondertekend te Tirana op 17 april 2002.