19 dec 2003 16:00

Ontmanteling van de kerncentrales: Opvolgingscomité

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad de benoeming goedgekeurd van de leden van het Opvolgingscomité (*) belast met de mechanismen verbonden aan de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad de benoeming goedgekeurd van de leden van het Opvolgingscomité (*) belast met de mechanismen verbonden aan de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.

Het comité is samengesteld uit de volgende personen: - de administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie of zijn plaatsvervanger, - de voorzitter van het Directiecomité van de CREG (**) of zijn plaatsvervanger, - de voorzitter van de Controledienst voor Verzekeringen of zijn plaatsvervanger, - een persoon aangeduid door de Nationale Bank van België of zijn plaatsvervanger, - de leidende ambtenaar van de Algemene Directie Energie of zijn plaatsvervanger. (*) opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 (**) Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas