16 mei 2008 11:15

Ontmijningsoperatie in de Baltische zee

Mijnenjager Primula neemt deel aan de ontmijningsoperatie open spirit in de Baltische zee

Mijnenjager Primula neemt deel aan de ontmijningsoperatie open spirit in de Baltische zee

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om mijnenjager Primula te laten deelnemen aan de multinationale ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT 08 in de Baltische zee.

Mijnenjager Primula zal van 1 tot 12 september 2008 ontploffingstuigen in de territoriale wateren en de exclusieve economische zone van Letland mee opsporen en vernietigen.

Sinds 1998 nemen Belgische mijnenjagers jaarlijks deel aan multinationale ontmijningsoperaties, afwisselend in Estland, Letland en Litouwen. België heeft zo een grote expertise opgebouwd en heeft wezenlijk bijgedragen tot  de ontmijning van de Baltische kust, de vorming van de Baltische marines en hun integratie in de Nato.