02 apr 2004 17:00

Ontmijningsrobots

De Ministerraad gaf toelating aan de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een meerjarige open dienstenovereenkomst te gunnen betreffende het onderhoud en de levering van wisselstukken voor ontmijningsrobots.

De Ministerraad gaf toelating aan de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een meerjarige open dienstenovereenkomst te gunnen betreffende het onderhoud en de levering van wisselstukken voor ontmijningsrobots.

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) beschikt over vier interventieploegen, die elk over een eigen interventievoertuig beschikken en een robot. Een vijfde robot wordt voor onderricht gebruikt en als reserverobot. Dit onderhoud is noodzakelijk om de veiligheid te verzekeren met operationele ontmijningsrobots. Gezien de complexiteit van de technologie van deze robots is onderhoud door een burgerfirma noodzakelijk. De opdracht werd gegund aan de firma Telerob GmbH, voor een bedrag van 482.530 EUR (BTW inbegrepen).