05 sep 2003 17:00

Ontslag bij het Centrum voor gelijkheid van kansen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende ontslag van de coördinator, voor het bevoegdheidsdomein "racisme", bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende ontslag van de coördinator, voor het bevoegdheidsdomein "racisme", bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Mevrouw Marianne De Boeck, die bij koninklijk besluit van 1 april 2003 tot coördinator werd benoemd, zag zich genoodzaakt op 31 augustus 2003 haar ontslag aan te bieden. Ze oefent immers de functie uit van Ombudsman voor de Franse Gemeenschap.