13 jun 1997 17:00

Ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de Raad voor de
Mededinging.