26 sep 2003 17:00

Ontslag van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het ontslag van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het ontslag van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

De heer Johan Leman heeft in een schrijven van 25 augustus 2003 zijn ontslag ingediend met ingang van 1 oktober 2003.