04 apr 2003 17:00

Ontvoering van kinderen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Marc Verwilghen , Minister van Justitie, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van een interministeriële coördinatiecel (Justitie en Buitenlandse Zaken); dit met het oog op een verstevigde doeltreffendheid van de strijd tegen internationale kinderontvoeringen.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Marc Verwilghen , Minister van Justitie, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van een interministeriële coördinatiecel (Justitie en Buitenlandse Zaken); dit met het oog op een verstevigde doeltreffendheid van de strijd tegen internationale kinderontvoeringen.

Deze beslissing volgt op de conclusies van de rondetafelconferentie (*) over de internationale kinderontvoeringen en grensoverschrijdend bezoekrecht. Er zal een reflectiegroep worden opgericht die zal bestaan uit vertegenwoordigers van de bevoegde federale overheden en eventueel psychologen en bemiddelaars. De voorstellen van de reflectiegroep zullen worden onderzocht door de interministeriële coördinatiecel. De interministeriële coördinatiecel zal verslag uitbrengen bij de Ministerraad. (*) deze rondetafelconferentie bracht de volgende partijen samen: vertegenwoordigers van de federale overheid (Buitenlandse Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken), van de Gemeenschappen (Ministère de l'Enseignement secondaire et de l'enseignement spécial du gouvernement de la Communauté française, Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Regering), vertegenwoordigers van de parketten, de federale politie, de Délégué général aux droits de l'enfant de la Communauté française, het Kinderrechtencommissariaat, vertegenwoordigers van verenigingen (SOS Rapts parentaux, VZW Ouderlijke Ontvoeringen, Hulpfonds Ontvoerde en Verdwenen Kinderen, Child Focus) alsook ouders die betrokken zijn bij een internationale kinderontvoering of de niet-naleving van een grensoverschrijdend bezoekrecht.