14 apr 2023 15:44

Ontwerp-amendement over het Belgische waterstofnet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne van der Straeten een ontwerp-amendement goed betreffende het vervoer van waterstof door leidingen.

Het wetsontwerp betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen is aangenomen door de Kamercommissie Energie, Leefmilieu en Klimaat maakt het voorwerp uit van kleine aanpassingen die de oorspronkelijke doelstelling en de algemene aanpak van de wet niet in het gedrang brengen.

Dit ontwerp-amendement betreft aanpassingen in verband met:

  • Aanpassing van de overgangsperiode voor de bestaande waterstofnetten: afschaffing van de onderhandelde TPA (Third party access) tijdens de overgangsperiode en afschaffing van de termijn van 31 december 2023 als einddatum voor de overgangsperiode. Het is de bedoeling in een later stadium bij wet een tijdelijk karakter aan deze bepaling toe te kennen, in zoverre de omzetting van het “Hydrogen and decarbonized gas market”-pakket (of het “gaspakket”) dit zou bepalen
  • Deadline voor de aanwijzing van de waterstofvervoersnetbeheerder: de aanwijzing van de waterstofvervoersnetbeheerder wordt beperkt tot een hernieuwbare periode van 20 jaar, naar analogie met de kaders voor de aanwijzing van Elia en Fluxys
  • Invoering van een rechtsgrondslag voor de mogelijke toekenning van subsidies aan de waterstofvervoersnetbeheerder

Het ontwerp-amendement wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.