17 jan 1997 16:00

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot vrijstelling van bepaalde werkgeve
rsbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggers
ector