24 apr 2014 12:54

Ontwerp van omzendbrief rond bepaalde vormen van belangenvermenging bij overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo en minister van Begroting Olivier Chastel een ontwerp van omzendbrief goed dat het gevaar op belangenvermenging moet verminderen dat voortvloeit uit het mechanisme van de draaideur (revolving doors)* bij overheidsopdrachten. 

Deze omzendbrief beoogt preventief te vermijden dat een persoon die zich in dergelijke draaideursituatie bevindt, wordt ingeschakeld in een overheidsopdrachtenprocedure of de uitvoering van de overheidsopdracht van de aanbestedende overheid waarvoor hij vroeger werkte, en dit gedurende een periode van twee jaar nadat hij zijn vroegere activiteiten heeft beëindigd.

De federale aanbestedende overheden worden dan ook verzocht in hun opdrachtdocumenten een standaardclausule op te nemen die de kandiderende/inschrijvende ondernemingen  niet alleen wijst op voormelde preventieve maatregel maar ook op de mogelijke gevolgen (sancties) van de niet-naleving ervan. Die sancties zijn de wering van de aanvraag tot deelneming of van de offerte en, in het kader van de uitvoering van een opdracht, de eenzijdige verbreking door de aanbestedende overheid. 

* beschreven in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003