25 apr 2014 16:58

Ontwerp van omzendbrief voor duurzame overheidsopdrachten

De ministerraad keurt een ontwerp van omzendbrief goed rond de integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties. 

Zoals voorzien in het regeerakkoord heeft dit ontwerp van omzendbrief tot doel bij te dragen tot een duurzaam aankoopbeleid bij de federale overheid, met name door de sociale clausules te bevorderen en door de kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker toegang te verlenen tot overheidsopdrachten die door federale aanbestedende instanties worden geplaatst.