19 jul 1996 17:00

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeensc
happen en de Gewesten betreffende de budgettaire doelstellingen voor d
e periode 1996-1999