28 jul 1995 17:00

Ontwerp van wet houdende uitvoering van artikel 103 van de Grondwet